Liên hệ

 

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẶC SẢN ĐÀ LẠT SONG PHÚC

Trụ sở: 10 Bis Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0909 861 080 - 0927.750057

Email: dacsandalatvn@gmail.com

Website:  www.dacsandalatvn.com

* Ngân hàng sacombanks Đà Lạt

Tên tk: Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

Stk: 050041046047

* Ngân hàng vietcombank Đà Lạt

Tên tk: Phạm Hoàng Nhân

Stk: 0561003829065

* Ngân hàng agribank Đà Lạt Lâm Đồng

Tên tk: Phạm Hoàng Nhân

 

Stk: 5400205203261